http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag vierde week van de veertigdagentijd

¬†Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Elke dag ter beschikking Overweging De voortzetting van deMeer lezen over “Donderdag vierde week van de veertigdagentijd”

Thursday fourth week of Lent

¬† ¬†Invitation May I hereby call your attention tothe daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.Everyone, no one excepted,can experience that joy by opening his heartto the healing effect of God’s word. Available every day. Consideration The continuation of the Gospel reading points to theMeer lezen over “Thursday fourth week of Lent”

Woensdag van de vierde week in de veertigdagentijd

Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Elke dag ter beschikking Overweging De uniciteit van JezusMeer lezen over “Woensdag van de vierde week in de veertigdagentijd”

Wednesday of the fourth week in Lent

Invitation May I hereby call your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one excepted, can experience that joy by opening his heart to the healing effect of God’s word. Available every day. Consideration The uniqueness of Jesus and hisMeer lezen over “Wednesday of the fourth week in Lent”

Dinsdag van de vierde week in de veertigdagentijd

Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Elke dag ter beschikking Overweging Sedert de kerkvaders heeftMeer lezen over “Dinsdag van de vierde week in de veertigdagentijd”

Tuesday of the fourth week in Lent

Invitation May I hereby call your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one excepted, can experience that joy by opening his heart to the healing effect of God’s word. Available every day. CONSIDERATION Since the Church Fathers, people haveMeer lezen over “Tuesday of the fourth week in Lent”

Maandag – H. Jozef bruidegom van de H. Maagd Maria

De H. Jozef was zoals zijn heilige bruid Maria van Davids stam en dus ook van koninklijke bloede. Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart openMeer lezen over “Maandag – H. Jozef bruidegom van de H. Maagd Maria”

Friday – St. Joseph bridegroom of the Blessed Virgin Mary

St Joseph, like his holy bride Mary, was of David’s tribe and therefore also of royal blood. Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. of the Gospel. Everyone, no one excepted, can experience that joy byMeer lezen over “Friday – St. Joseph bridegroom of the Blessed Virgin Mary”

Vierde zondag in de veertigdagentijd

  Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Iedere dag beschikbaar. Openingswoord We zijn halfweg inMeer lezen over “Vierde zondag in de veertigdagentijd”

Fourth Sunday in Lent

Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with You the joy of the Gospel. Everyone, no one excepted, can experience that joy by opening their hearts to the healing power of God’s word. Available every day. Opening word We are halfway through Lent.Meer lezen over “Fourth Sunday in Lent”