Archive for oktober, 2012

Jericho, een oord van palmen, gelegen aan de noordzijde van de Dode Zee, wordt als de oudste stad van de wereld beschouwd. Jericho was ook de eerste stad, die door de Israëlieten veroverd werd, toen zij het beloofde land binnen kwamen, na hun 40-jarige zwerftocht door de woestijn. Hier genas Jezus een blinde en bezocht hij […]


Op zijn reizen bereikte Jezus in het noorden Caesarea Filippi, een gebied met een weelderige vegetatie waar een van de bronnen van de Jordaan ontspringt. Op deze plaats erkende Petrus Jezus als de Messias, waarop Jezus hem zei, ‘Gij zijt Petrus, de rots, en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen en de poorten […]


Tarwe oogst in Galilea. Toen zij op de sabbat langs een dergelijk tarweveld kwamen, stond Jezus toe dat zijn discipelen enkele aren plukten en de korrels aten.  Aldus verruimde Jezus, op eigen gezag, de enge uitleg van de bijbelse wetten.


Jezus predikte vaak in de synagoge van Kafarnaüm, zijn tweede woonplaats. In deze stad verrichtte hij vele genezingen. Hij genas onder andere de schoonmoeder van Petrus en de dienaar van de Romeinse centurio.


Het grootste deel van zijn openbare leven bracht Jezus door in de omgeving van het Meer van Galilea. Het is het grootste zoet-watermeer van het Heilige Land en ligt ruim 200 meter beneden de zeespiegel. Zover het oog reikt zijn zijn oevers in cultuur gebracht. Veel inwoners van de streek voorzagen in hun levensonderhoud met […]


In Tabgha heeft Jezus zijn eerste apostelen gevonden. Dit waren eerst Simon Petrus en Andreas en even later de broers Jacobus en Johannes die met hun vader Zebedeus ook aan het Meer aan het werk waren. (Matteüs 4:21)


Dit is het interieur van de Latijnse kerk van de Gedaanteverandering op de berg Tabor. In de kerk laat het doorschijnende mozaïek de van gedaante veranderende Jezus zien, geflankeerd door Mozes en Elia.