Paulus tweede brief aan de Korintiërs 2 Kor. 5

5 Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. We zijn er echter zekerMeer lezen over “Paulus tweede brief aan de Korintiërs 2 Kor. 5”

Paulus tweede brief aan de Korintiërs 2 Kor. 4

4  Omdat God ons in zijn barmhartigheid deze taak gegeven heeft, verzaken wij onze plicht niet. Integendeel, we hebben ons afgekeerd van heimelijke lafheid: we gaan niet sluw te werk, vervalsen het woord van God niet, maar maken de waarheid openlijk bekend. Zo bevelen we ons ten overstaan van God aan bij ieders geweten. WanneerMeer lezen over “Paulus tweede brief aan de Korintiërs 2 Kor. 4”

Paulus tweede brief aan de Korintiërs 2 Kor. 3

3  Beginnen we onszelf weer aan te bevelen? Of hebben we net als sommigen anderen aanbevelingsbrieven voor of van u nodig? U bent zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen: u bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar met deMeer lezen over “Paulus tweede brief aan de Korintiërs 2 Kor. 3”

Paulus tweede brief aan de Korintiërs 2 Kor. 2

2  Ik had mezelf dus voorgenomen u niet opnieuw  zo’n verdrietig bezoek te brengen. Want als ik u verdriet doe, wie moet mij dan blij maken? Toch alleen u – en u zou nu juist verdriet door mij hebben. Dat is ook precies wat ik u geschreven heb: ik wilde niet dat ik bij mijnMeer lezen over “Paulus tweede brief aan de Korintiërs 2 Kor. 2”

Paulus tweede brief aan de Korintiërs 2 Kor. 1

Inleiding De tweede brief aan de Korintiërs is door Paulus zelf geschreven in het jaar 54 v.Chr. Het is een van de eerste documenten in de kerkgeschiedenis over een belangrijk conflict tussen een gemeenschap van Christenen en Paulus. In de zomer van 54 kreeg Paulus in Efeze verontrustend nieuws. Er waren predikers in Korinte aangekomen,Meer lezen over “Paulus tweede brief aan de Korintiërs 2 Kor. 1”

Paulus eerste brief aan de Korintiërs 1 Kor. 16

16 Reisplannen en groeten Wat de collecte voor de heiligen betreft, moet u de richtlijn volgen die ik aan de gemeenten  in Galatië gegeven heb: laat ieder van u elke eerste dag van de week naar vermogen iets opzijleggen. Dan hoeft er bij mijn komst geen geld meer te worden ingezameld. Wanneer ik eenmaal bijMeer lezen over “Paulus eerste brief aan de Korintiërs 1 Kor. 16”

Paulus eerste brief aan de Korintiërs 1 Kor. 15

15  De opstanding van de doden Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen.  Het belangrijkste dat ikMeer lezen over “Paulus eerste brief aan de Korintiërs 1 Kor. 15”

Paulus eerste brief aan de Korintiërs 1 Kor. 14

14  Profetie en klanktaal Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie. Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan want door toedoen van de Geest spreekt hij onbegrijpelijke taal. Maar iemand die profeteert spreekt totMeer lezen over “Paulus eerste brief aan de Korintiërs 1 Kor. 14”

Paulus eerste brief aan de Korintiërs 1 Kor. 13

13  De liefde Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en hadMeer lezen over “Paulus eerste brief aan de Korintiërs 1 Kor. 13”

Paulus eerste brief aan de Korintiërs 1 Kor. 12

12  Vele gaven, één Geest Broeders en zusters, over de gaven van de Geest wil ik u het volgende zeggen. Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in de ban van goden die taal noch teken gaven. Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan ooit door toedoen vanMeer lezen over “Paulus eerste brief aan de Korintiërs 1 Kor. 12”