Aankondiging van de Heer Maria Boodschap

Eerste Lezing                                                       Jes.  7, 10-14 Zie, de maagd zal ontvangen Uit de profeet Jesaja In die dagen sprak Jesaja tot Achaz:  “Vraag de HEER, uw God, om een teken, hetzij hoog aan de hemel of diep in de hel.”  Maar Achaz antwoordde:  “Ik vraag niet om een teken;  ik wil de HEER niet op deMeer lezen over “Aankondiging van de Heer Maria Boodschap”

Zaterdag ‘in albis’ van de paasweek

Eerste Lezing                                                      Hand.  4,13-21 Het is voor ons onmogelijk niet te spreken over hetgeen wij gezien en gehoord hebben. Uit de Handelingen van de Apostelen In die dagen  stonden de hogepriesters,  de oudsten van het volk en de schriftgeleerden verbaasd  toen zij de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen. Zij herkenden hen als gezellen vanMeer lezen over “Zaterdag ‘in albis’ van de paasweek”

Vrijdag in de paasweek

Eerste lezing                                                         Hand. 4, 1-12 Bij niemand anders is redding te vinden Uit de Handelingen van de Apostelen In die dagen, toen Petrus en Johannes  na de genezing van de lamme tot het volk spraken,  kwamen de priesters,  de bevelhebber van de tempel en de Sadduceeën op hen af.  Verontwaardigd dat zij het volk onderrichtMeer lezen over “Vrijdag in de paasweek”

Donderdag in de Paasweek

Eerste lezing                                                           Hand.  3, 11-26 De vorst van het leven hebt gij gedood. God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan. Uit de Handelingen van de Apostelen In die dagen, toen de lamme die genezen was  zich aan Petrus en Johannes vastklampte,  liep al het volk verbaasd rond hen te hoop  in de ZuilengangMeer lezen over “Donderdag in de Paasweek”

Woensdag in de paasweek

Eerste lezing                                                                       Hand. 3,1-10 Wat ik heb geef ik u: “In de naam van Jezus: gebruik uw voeten!” Uit de Handelingen van de Apostelen In die dagen gingen Petrus en Johannes eens naar de tempel op het uur van gebed, het negende uur. Daar was een man die vanaf zijn geboorte lam was en iedereMeer lezen over “Woensdag in de paasweek”

Paasdinsdag

Eerste Lezing                                                           Hand. 2, 36-41 Bekeert u en ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus. Uit de Handelingen van de Apostelen Op Pinksteren sprak Petrus tot de Joden:  “Voor heel het huis van Israël moet dus onomstotelijk vaststaan  dat God Jezus én Heer én Christus heeft gemaakt,  Hem die gij gekruisigdMeer lezen over “Paasdinsdag”

Paasmaandag

Eerste lezing                                                             Hand. 2, 14.22-32 Deze Jezus heeft God doen verrijzen en daarvan zijn wij allen getuigen. Uit de Handelingen van de Apostelen Op Pinksteren trad Petrus naar voren met de elf en verhief zijn stem om het woord tot hen te richten: “Gij allen, mannen van Israël, luistert naar deze woorden: Jezus de NazoreeërMeer lezen over “Paasmaandag”