http://kerkengeloof.wordpress.com

…(Jozef) week…met het Kind en zijn moeder naar Egypte uit. Daar bleef hij tot aan de dood van Herodes (Matteüs 2:14-15)

De vlucht naar Egypte.

Jozef hoorde in een droom de stem van God via de mond van een engel:”Sta op, neem het Kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw, want Herodes komt het Kind zoeken om het te doden”(Matteüs 2:13). De route van Israël naar Egypte voert door de woestijnen Negev en de Sinaï. Hier en daar worden de roodgranieten bergvalleien door wegen doorsneden. Oasen in de Sinaï worden gekenmerkt door groepjes dadelpalmen. Jezus en zijn ouders moeten op hun reis naar Egypte van deze zoete dadels gegeten hebben.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: