http://kerkengeloof.wordpress.com

‘…Jezus (nam) Petrus, Jacobus en diens broeder Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg, waar zij alleen waren’ (Matteüs 17:1)

Volgens de Byzantijnse overlevering was de berg Tabor het toneel van de gedaanteverandering van Jezus. In de beschrijving ervan in het Nieuwe Testament wordt de berg niet genoemd.

De top van de berg wordt al duizenden jaren aanbeden.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: