http://kerkengeloof.wordpress.com

‘eens toen Hij zich bij het Meer van Galilea ophield, zag Hij twee broers, Simon die Petrus wordt genoemd en diens broer Andreas, bezig het net uit te werpen’ (Matteüs 4:18)

In Tabgha heeft Jezus zijn eerste apostelen gevonden. Dit waren eerst Simon Petrus en Andreas en even later de broers Jacobus en Johannes die met hun vader Zebedeus ook aan het Meer aan het werk waren. (Matteüs 4:21)

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: