http://kerkengeloof.wordpress.com

Men bracht Jezus naar de hogepriester (Marcus 14:53)

Langs deze oorspronkelijke weg bracht men Jezus omhoog naar het huis van de hogepriester Kajafas.  De  resten van deze weg stammen nog uit de tijd van de Makkabeeën. Boven staat, op de plaats waar het huis van de hogepriester gestaan heeft, nu de Kerk van St.-Petro van Gallicante (Hanegekraai), welke werd gebouwd ter nagedachtenis van het berouw van Petrus nadat hij zijn meester driemaal had verloochend.

Dit is de koepel van de Kerk van het hanegekraai.

Hier ziet men een voorstelling van de geboeide Jezus in de kerk van het hanegekraai.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: