http://kerkengeloof.wordpress.com

‘Toen leverde hij Hem aan hen uit om de kruisdood te ondergaan'(Johannes 19:16)

Nadat Jezus gekasteid was liet Pilatus hem naar buiten brengen, in het volle gezicht van de toekijkende menigte, en zei ‘Ecce homo’-‘Ziehier de mens’. Het gewelf (onder) in de Kerk ‘Ecce Homo’ mondt buiten op de Via Dolorosa uit in een zelfde gewelf dat tegenwoordig de naam Ecce-Homoboog draagt. Op de foto ziet men zusters van Zion in gebed in de Kerk ‘Ecce Homo’. Achter het altaar vormt de Romeinse boog het geraamte van de absis.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: