http://kerkengeloof.wordpress.com

‘Toen zij op de plaats kwamen die Schedel heet, sloegen zij Hem daar aan het kruis…'(Lucas 23:33)

Het algemeen erkende heilige graf is een oude joodse tombe, maar wordt omsloten door een moderne kapel met een karakteristieke gevel en marmeren pilaren en zuilen. De lampen en kandelaars behoren aan de verschillende christelijke gemeenschappen die deze plaats vereren.

Boven de ingang van de grafkamer in de Heilig Grafkerk.

Het goudkleurige mozaïek in de Latijnse Kapel op de Calvarieberg geeft de kruisiging (elfde statie) weer. Het altaar links, dat door de Grieks-Orthodoxe gelovigen wordt onderhouden, geeft de plaats aan waar Jezus’ kruis werd opgesteld (twaalfde statie). Tussen deze twee staties bevindt zich het Latijnse altaar van het ‘Stabat Mater’ (dertiende statie).

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: