http://kerkengeloof.wordpress.com

Paulus 2e brief aan de Tessalonicenzen 2 Tes 3

3 Doe uw dagelijks werk
Voor het overige, broeders en zusters, bid voor ons. Bid dat het woord van de Heer zich elders even snel verspreidt en evenzeer geprezen wordt als bij u. Bid ook dat wij worden behoed voor slechte en kwaadaardige mensen, want niet iedereen is betrouwbaar. Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. De Heer geeft ons de overtuiging dat u doet wat wij u opdragen en dat zult blijven doen. Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.
Broeders en zusters, op gezag van onze Heer Jezus Christus dragen wij u op  u niet in te laten met broeders en zusters die hun werk verwaarlozen en niet leven volgens de traditie die wij hebben doorgegeven. U weet zelf wat het betekent ons na te volgen. Toen we bij u waren, hebben wij ons dagelijks werk niet verwaarloosd en op niemands kosten geleefd. Integendeel, we hebben ons ingezet en ingespannen, dag en nacht hebben we gewerkt om niemand van u tot last te zijn. Niet dat we geen aanspraak konden maken op uw ondersteuning, maar we wilden onszelf tot voorbeeld stellen, zodat u ons zou navolgen. Toen we bij u waren, hebben we herhaaldelijk gezegd dat wie niet wil werken, niet zal eten. We horen dat sommigen van u hun werk verwaarlozen, dat ze zich niet nuttig maken maar zich slechts onledig houden met nutteloze bezigheden. In naam van de Heer Jezus Christus dragen wij dergelijke mensen nadrukkelijk op rustig hun werk te doen en hun eigen brood te verdienen. Broeders en zusters, doe het goede, zonder op te geven, en wees op uw hoede voor wie geen gehoor geeft aan wat wij in deze brief schrijven. Ga niet met hen om, dan zullen ze zich schamen. Behandel hen echter niet als vijanden, maar wijs hen als uw broeders en zusters terecht. Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen.
Ik, Paulus, groet u in mijn eigen handschrift. Dat is in elke brief het waarmerk dat ik hem zelf geschreven heb. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: