Paulus brief aan Filemon

Inleiding Deze brief is ongewoon kort in vergelijking met de andere brieven van Paulus. De titel van de brief suggereert dat deze uitsluitend voor Filemon is bestemd, maar in de aanhef worden ook Apfia en Archippus genoemd en de gemeente die bij Filemon aan huis komt. Uit de inhoud blijkt dat Paulus in de gevangenisMeer lezen over “Paulus brief aan Filemon”

Paulus brief aan Titus Tit 3

3 Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn, bereid om altijd het goede te doen, dat ze van niemand mogen kwaadspreken, vredelievend en vriendelijk moeten zijn en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen. Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten enMeer lezen over “Paulus brief aan Titus Tit 3”

Paulus brief aan Titus Tit 2

2 Praktische aanwijzingen Maar jij moet verkondigen wat overeenkomt met de heilzame leer. Oudere mannen moeten sober, waardig en bezonnen zijn, en gezond in het geloof, de liefde en de volharding. Ook oudere vrouwen moeten zich ingetogen gedragen, ze mogen niet kwaadspreken of verslaafd zijn aan wijn. Ze moeten goede raad weten te geven, enMeer lezen over “Paulus brief aan Titus Tit 2”

Paulus brief aan Titus Tit 1

1 Van Paulus, dienaar van God, apostel van Jezus Christus, met de opdracht om Gods uitverkorenen tot geloof te brengen en tot de kennis van de ware vroomheid, die hoop geeft op het eeuwige leven dat God, die niet liegt, voor alle tijden heeft beloofd. Hij heeft de tijd bepaald waarop zijn woord door deMeer lezen over “Paulus brief aan Titus Tit 1”

Paulus tweede brief aan Timoteüs 2 Tim. 4

4 Ik roep je dringend op, ten overstaan van God en van Christus Jezus, die zal oordelen over de levenden en de doden, ik bezweer je bij zijn komst en heerschappij: Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. WantMeer lezen over “Paulus tweede brief aan Timoteüs 2 Tim. 4”

Paulus tweede brief aan Timoteüs 2 Tim. 3

3 Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. HetMeer lezen over “Paulus tweede brief aan Timoteüs 2 Tim. 3”

Paulus tweede brief aan Timoteüs 2 Tim. 2

2 Deel in het lijden Mijn kind, wees sterk door de genade van Jezus Christus. Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen. Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus. Iemand die in krijgsdienst is, laat zichMeer lezen over “Paulus tweede brief aan Timoteüs 2 Tim. 2”

Paulus tweede brief aan Timoteüs 2 Tim. 1

1 Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, gezonden om de belofte te verkondigen van het leven in eenheid met Christus Jezus. Aan Timoteüs, mijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Heer! Houd vast aan het geloof Telkens als ik je inMeer lezen over “Paulus tweede brief aan Timoteüs 2 Tim. 1”

Paulus eerste brief aan Timoteüs 1 Tim. 6

6 Wie het slavenjuk draagt, moet zijn meester hoogachten, zodat Gods naam en de leer niet worden bespot. Een slaaf die een gelovige meester heeft, mag zijn meester niet zijn respect onthouden omdat ze broeders zijn. Integendeel, hij moet hem met nog meer inzet dienen, juist omdat hij met degene die van zijn diensten gebruikmaakt,Meer lezen over “Paulus eerste brief aan Timoteüs 1 Tim. 6”

Paulus eerste brief aan Timoteüs 1 Tim. 5

5 Ga niet tekeer tegen een oude man. Als je hem vermaant, beschouw hem dan als een vader, zoals je je jonge mannen als broers moet zien, oude vrouwen als moeders en jonge vrouwen als zusters – en dit in alle zuiverheid. Ondersteun weduwen die alleen staan. Als een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, moetenMeer lezen over “Paulus eerste brief aan Timoteüs 1 Tim. 5”