http://kerkengeloof.wordpress.com

Negende week door het jaar Donderdag

EERSTE LEZING Tob. 6, 10-11a ;7, 1. 9-17 ;8, 4-10 God heeft u tot mij gezonden, opdat Sara in de echt verbonden zou worden met iemand van haar volk. Uit het Boek Tobit In die dagen sprak Tobias tot de engel: “Waar wilt gij, dat wij onze intrek nemen?” De engel antwoordde: “Broeder, vandaag zullenMeer lezen over “Negende week door het jaar Donderdag”