Veertiende zondag door het jaar

EERSTE LEZING                  Jes. 66, 10-14c Als een rivier leid Ik de vrede naar haar toe. Uit de profeet Jesaja . Verheugt u met Jeruzalem, en juicht over haar, allen die haar liefhebben! Neemt deel aan haar vreugde, allen die over haar treuren! En laat u tot verzadiging toe zogen aan haar borsten vol troost, enMeer lezen over “Veertiende zondag door het jaar”

Dertiende week door het jaar Dinsdag

EERSTE LEZING Gen. 19, 15-29 God de Heer liet uit de hemel zwavel en vuur over Sodom en Gomorra neerregenen. Uit het boek Genesis . In die dagen, zetten de engelen Lot tot spoed aan en zeiden: “Vooruit, neem uw vrouw en uw beide dochters mee; anders wordt gij het slachtoffer van de bestraffing vanMeer lezen over “Dertiende week door het jaar Dinsdag”