http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag in de vijfentwintigste week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

De wijsheden die we vandaag lezen lijken eerder op uitingen van gezond verstand: ze betreffen heel aardse dingen. Maar is het niet daar dat God ons opwacht? Een mens van vrede zijn, van verzoening en vergeving: het Evangelie is reeds dichtbij. Jezus is daar waar de mens zich opstelt vanuit dergelijke waarden. Waar vind ik ze terug in de mensen die me omringen?

EERSTE LEZING                                                       Spr. 3, 27-34
De Heer verfoeit de boosdoener.

Uit het Boek der Spreuken

Weiger geen weldaad aan wie haar nodig heeft,
wanneer gij in staat zijt die weldaad te bewijzen.
Zeg niet tegen uw naaste :
“Ga nu heen, kom een andere keer”
of “Morgen geef ik het”, als gij het nu al hebt.
Beraam geen kwaad tegen uw naaste,
terwijl die in goed vertrouwen met u omgaat.
Twist niet met iemand zonder reden,
wanneer hij u geen kwaad heeft gedaan.
Wees niet afgunstig op de man die geweld pleegt
en verkies nooit zijn wegen,
want de Heer verfoeit de boosdoener,
maar met de rechtvaardigen gaat Hij vertrouwelijk om.
De vloek van de Heer ligt op het huis van de goddeloze,
maar de woning van de vrome zegent Hij.
Met de spotters drijft Hij de spot,
maar aan de nederigen schenkt Hij zijn gunst.

TUSSENZANG                                                   Ps. 15 (14), 2-3ab, 3cd-4ab, 5

Heer, wie mag te gast zijn in uw tent,
wie mag op uw heilige berg verblijven ?

Wie rechtvaardig is en eerbaar leeft,
in zijn hart geen boze plannen koestert,
geen bedrog pleegt met zijn tong ;

Wie zijn evenmens geen schade doet
en zijn buren niet te schande zet ;
wie de boosdoener veracht,
maar de dienaars van de Heer in ere houdt ;

Zijn bezit niet uitleent tegen woeker,
als getuige niet omkoopbaar is.
Wie zich zo gedraagt
zal niet wankelen in eeuwigheid.

ALLELUIA                                                 Ps. 25(24), 4c, 5a

Alleluia.
Leer mij uw paden kennen, Heer ;
leid mij volgens uw woord.
Alleluia.

EVANGELIE                                            Lc. 8, 16-18
De lamp wordt op de standaard geplaatst
opdat al wie binnenkomt het licht kan zien.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot de menigte :
“Niemand steekt een lamp aan
om die onder een schaal te verbergen
of onder een rustbank te zetten,
maar hij plaatst ze op een standaard,
opdat al wie binnenkomt het licht kan zien.
“Niets is verborgen dat niet openbaar gemaakt,
niets geheim dat niet bekend zal worden
en aan het licht zal komen.
“Let dus op hoe gij luistert.
“Aan wie heeft zal gegeven worden;
maar wie niet heeft :
zelfs wat hij meent te hebben, zal hem nog ontnomen worden.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: