Vrijdag – H. Bonaventura, b. en krkl.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

‘De h. Bonaventura heeft zich in een periode die op de onze gelijkt, voorbeeldig gedragen. Hem was de opdracht gegeven in uiterst moeilijke omstandigheden leiding te geven. Hij waakte erover dat goedertieren en zachtheid niet met zwakheid en een houding die alles goed vindt, verward werden. Zachtheid laten gedijen, zo schreef hij, wil niet zeggen nooit kwaad worden, maar kwaad zijn waar en wanneer het nodig is. Wie een leidinggevende functie bekleedt, moet het gelaat van een mens en een leeuw bezitten, hij moet goedheid met standvastigheid verenigen’.
(Johannes Paulus I)

EERSTE LEZING                                    Jes. 38, 1-6.21-22. 7-8

Ik heb uw gebed gehoord en uw tranen gezien.

Uit de Profeet Jesaja

In die dagen werd Hizkia dodelijk ziek.
De profeet Jesaja, de zoon van Amos,
ging naar hem toe en zei tot hem :
“Zo spreekt de Heer :
Stel orde op uw huis,
want gij gaat sterven,
gij zult niet langer in leven blijven”.
Toen keerde Hizkia zijn gezicht naar de muur
en bad tot de Heer :
“Ach Heer,
bedenk toch, hoe ik onder uw ogen geleefd hebt
met een trouw en toegewijd hart,
en hoe ik gedaan heb wat U  behaagt !”
En Hizkia weende luid.
Toen kwam het woord van de Heer tot Jesaja :
“Ga naar Hizkia en zeg tot hem :
Zo spreekt de Heer, de God van uw vader David :
Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen gezien.
“Welnu, Ik zal aan uw leven vijftien jaar toevoegen ;
Ik zal u en deze stad
uit de greep van de koning van Assur redden ;
Ik neem deze stad onder mijn hoede.”

Daarop gaf Jesaja opdracht een vijgekoek te halen
en die op het gezwel te leggen :
dan zou hij genezen.
En Hizkia vroeg :
“Aan welk teken zal ik zien,
dat ik zal opgaan naar het huis van de Heer ?”
Jesaja antwoordde :
“Dit is het teken dat de Heer u zal geven
om u te laten weten,
dat Hij zijn woord gestand zal doen :
De schaduw,
die door de zon de trappen van Achaz is afgedaald,
zal ik tien trappen terug laten gaan.”
En de zon ging op de zonnewijzer de tien trappen terug,
die zij reeds had afgelegd.

TUSSENZANG                                  Jes. 38, 10, 11, 12abcd, 16

Gij houdt mij terug van de kuil van de dood
en schudt van U af mijn zonden.

Ik sprak : in de bloei van mijn leven
bereik ik de poort van het dodenrijk,
beroofd van de rest van mijn jaren.

Ik sprak : de Heer zal ik nooit meer aanschouwen,
geen mens zal ik ooit nog zien.

Mijn woning op aarde wordt afgebroken
en neergehaald als een herderstent.
De wevers rollen mijn leven op
en snijden mij af van de schering.

Ik kan slechts leven door uw genade,
bij U alleen vindt mijn geest weer moed.
Gij kunt mij genezen, mijn leven bewaren.

EVANGELIE                                                  Mt. 12, 1-8

De Mensenzoon is Heer van de sabbat.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden ;
zijn leerlingen nu kregen honger
en begonnen aren te plukken en te eten.
De Farizeeën zagen dat en zeiden tot Hem :
“Uw leerlingen doen daar iets wat op sabbat niet geoorloofd is.”
Hij gaf hun ten antwoord :
“Hebt gij niet gelezen wat David deed
toen hij en zijn metgezellen honger kregen ?
“Hoe hij het huis van God binnenging en de toonbroden opat
die noch hij, noch zijn metgezellen,
maar alleen de priesters mochten eten ?
“Of hebt gij niet in de Wet gelezen,
dat de priesters elke sabbat in de tempel de sabbat schenden
en toch niet schuldig zijn ?
“Ik echter zeg u :
Hier is meer dan de tempel.
“Indien het maar
tot u doorgedrongen was wat het zeggen wil :
Ik wil liever barmhartigheid dan offers,
dan zoudt gij deze onschuldigen niet veroordeeld hebben.
“Want de Mensenzoon is Heer van de sabbat.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: