Maandag – Maria Opdracht

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Al wie zijn leven aan de Heer heeft gegeven zal verzameld worden rond het Lam. De waarachtige volgelingen van het Lam zingen hun lied van aanbidding en dankbaarheid. psalm 24 mediteert over het volk Gods: het zal rein zijn van handen en zuiver van hart. Het evangelie stelt de gelovige die niet alleen van zijn overvloed geeft, maar van alles wat hij heeft, als voorbeeld.

EERSTE LEZING                                        Apok. 14, 1-3.4b-5

Zij droegen de naam van Christus
en de naam van zijn Vader op hun voorhoofd geschreven.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes

Ik, Johannes, zag toe en zie :
daar stond het Lam op de berg Sion
en met Hem honderdvierenveertigduizend.
Die droegen zijn naam en de naam van zijn Vader
op hun voorhoofd geschreven.
En ik hoorde uit de hemel een geluid
als het gedruis van vele wateren en het dreunen van de donder.
En het geluid dat ik hoorde,
was de klank van citerspelers die op hun citers speelden.
En zij zongen een nieuw lied
vóór de troon en vóór de vier dieren en de oudsten.
En niemand kon het lied leren dan alleen
de honderdvierenveertigduizend vrijgekochten van de aarde.
Zij volgen het Lam waarheen het ook gaat.
Zij zijn vrijgekocht
als de eerstelingen van de mensheid voor God en het Lam.
En in hun mond is geen leugen gevonden :
zij zijn zonder smet.

TUSSENZANG                                       Ps. 24(23), 1-2, 3-4ab, 5-6

Dit is het geslacht dat zich richt tot de Heer.

Aan God hoort de aarde en al wat er op is,
de aardschijf en al wat daar woont ;
want Hij heeft haar op het water gegrondvest,
haar vastgelegd op de zee.

Wie zal beklimmen de berg van de Heer,
wie in zijn heiligdom staan ?
Die rein is van handen en zuiver van hart,
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is,
zijn evenmens niet bedriegt.

Hij zal door de Heer gezegend worden,
beloond door God, zijn verlosser.
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

ALLELUIA                                                 Mt. 24, 42a, 44

Alleluia.
Weest waakzaam
want de Mensenzoon komt op het uur
waarop Gij het niet verwacht.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Lc. 21, 1-4

Een behoeftige weduwe wierp twee penningen in de offerkist.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd gebeurde het dat Jezus opkeek
en zag hoe de rijken hun gaven in de offerkist wierpen,
maar Hij zag ook een behoeftige weduwe
die er twee penningen inwierp.
En Hij sprak :
“Waarlijk, Ik zeg u :
die arme weduwe heeft er het meeste van allen ingeworpen.
“Die mensen hebben allen
iets van hun overvloed bij de gaven voor God geworpen,
maar zij offerde van haar armoe alles waar ze van leven moest.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: