Zaterdag zesde dag in de kerstnoveen

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Hanna en Maria drukken tegenover God hun dankbaarheid uit vanwege het geluk dat zij in hun leven mogen ervaren. Hanna brengt haar zoon naar de tempel en staat hem af aan de Heer. Voor altijd zal zij hem beschouwen als een godsgeschenk dat ten diepste aan God toebehoort en dat nooit een bezit kan worden. Bij Elisabeth is Maria getuige van de grote dingen die God aan kleine mensen doet. Zij blijken zijn voorkeur weg te dragen. Met Schriftwoorden in haar hart overwogen, bezingt Maria de onvoorstelbare kracht van God, die ook haar overschaduwt. Zij is gelukkig om wie God is. Het Magnificat van Maria is het danklied van alle kleine mensen, die in hun leven het geluk toelaten dat God wil bewerken. Dat ook wij mogen ervaren en belijden: De Heer doet mijn hart van vreugde slaan (1 S 2,1).

EERSTE LEZING                                        1 Sam. 1, 24-28

Hanna dankt de Heer voor de geboorte van Samuël;

Uit het eerste Boek Samuël

In die dagen nam Hanna Samuël mee,
met een driejarige stier, een efa meel en een zak wijn.
Zij bracht de jongen, zo klein als hij was,
naar de tempel van de Heer in Silo.
Zij slachtten de stier en brachten de jongen naar Eli.
Daarbij zei hanna :
“Met uw verlof, mijn heer, zo waar u leeft, mijn heer,
ik ben de vrouw die hier gestaan heeft
om tot de Heer te bidden, in uw tegenwoordigheid.
“Om deze jongen heb ik gebeden
en de Heer heeft mij gegeven wat ik van hem heb afgesmeekt.
“Daarom sta ik hem aan de Heer af.
“Zolang hij leeft, blijft hij de Heer afgestaan.”

En zij bogen zich daar voor God de Heer neer.

TUSSENZANG                                        1 Sam. 2, 1, 4-5, 6-7, 8abcd

De Heer doet mijn hart van vreugde slaan.

De Heer doet mijn hart van vreugde slaan,
mijn God heeft mijn hoofd opgeheven.
Nu sta ik mijn mededingers te woord
omdat ik zijn bijstand geniet.

De bogen der dapperen worden gebroken,
de zwakken worden met kracht omgord.
De rijken moeten hun brood gaan verdienen,
die honger leed hoeft geen werk meer te doen.

De kinderloze baart zeven maal,
de schoot van de moeder verdort.
De Heer beschikt over sterven en leven,
Hij leidt naar de dood en Hij roept weer terug.
De Heer schenkt armoede evenals rijkdom,
vernedering brengt Hij en eer.

Hij richt de onmachtige op uit het stof,
verheft uit het vuil de geringe ;
Hij geeft hem een zetel onder de vorsten,
verleent hem een eervolle plaats.
Want Hij is de heer van de zuilen der aarde
waarop Hij de aardschijf eens heeft geplaatst.

ALLELUIA

Alleluia.
Koning der naties en hoeksteen der kerk :
kom en verlos de mens die Gij uit klei hebt gevormd.
Alleluia.

EVANGELIE                                                      Lc. 1, 46-56

Hij die machtig is heeft aan mij zijn wonderwerken gedaan.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Bij haar bezoek aan Elisabeth sprak Maria :
“Mijn hart prijst hoog de Heer.
“Van vreugde juicht mijn geest om God, mijn redder :
daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd.
“En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig
omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed,
en heilig is zijn Naam.
“Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht
voor hen die Hem vrezen.
“Hij toont de kracht van zijn arm ;
slaat trotsen van hart uiteen.
“Heersers ontneemt Hij hun troon,
maar Hij verheft de geringen.
“Die hongeren overlaadt Hij met gaven,
en rijken zendt Hij heen met lege handen.
“Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken,
gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig
jegens Abraham en zijn geslacht,
gelijk Hij had gezegd tot onze Vaderen.”

Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was
keerde zij naar huis terug.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: