http://kerkengeloof.wordpress.com

Thursday – H. Beda, the Venerable, pr. and clgm – Saint Gregory VII, pope – Saint Mary Magdalene de ‘Pazzi, virg..

H. Beda was probably born in Sunderland in 672 or 673. A versatile scholar with greatmerit in church history.   Pope Gregory VII Lived from 1073-1085. Great church reformer   Born Caterina de Pazzi on 2 April 1566 and died on 25 May 1607. CarmeliteCanonized in 1669 Invitation May I hereby draw your attention totheMeer lezen over “Thursday – H. Beda, the Venerable, pr. and clgm – Saint Gregory VII, pope – Saint Mary Magdalene de ‘Pazzi, virg..”

Woensdag in de zevende paasweek

De Heer is waarlijk verrezen Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Iedere dag beschikbaar. OverwegingMeer lezen over “Woensdag in de zevende paasweek”

Wednesday in the seventh week of Easter

The Lord has risen indeed Invitation May I draw your attention to the daily reading of the Gospel This invitation is intended to share with you the joy of the Gospel. of the Gospel. Everyone, without except, can experience this joy by opening her heart to the healing power of the Word of God. AvailableMeer lezen over “Wednesday in the seventh week of Easter”

Dinsdag in de zevende paasweek

Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Elke dag ter beschikking Overweging Het evangelie van vorigeMeer lezen over “Dinsdag in de zevende paasweek”

Tuesday in the seventh week of Easter

  Invitation May I hereby draw your attention tothe daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.Everyone, no one except,can experience this joy by opening their hearts to the healing effect ofto the healing effect of God’s word. Available every day Consideration Last Sunday’s gospel returns.Meer lezen over “Tuesday in the seventh week of Easter”

Maandag – H. Rita van Cassia, klge.

H. Rita van Cassia werd geboren in 1381 en is gestorven op 22 mei 1457 te Cascia. Op Goede Vrijdag 1442 aan het voorhoofd gestigmatiseerd. Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kanMeer lezen over “Maandag – H. Rita van Cassia, klge.”

Monday H. Rita of Cassia, nun.

H. Rita of Cassia was born in 1381 and died on 22 May 1457 at Cascia. Stigmatized at the forehead on Good Friday 1442. Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one except, canMeer lezen over “Monday H. Rita of Cassia, nun.”

Seventh sunday of easter

The Lord has truly risen Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with You the joy of the Gospel. Everyone, no one except, can experience that joy by opening their hearts to the healing power of God’s word. Available every day.   OpeningMeer lezen over “Seventh sunday of easter”

Zevende paaszondag

De Heer is waarlijk verrezen Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Iedere dag beschikbaar.  Meer lezen over “Zevende paaszondag”

Seventh sunday of Easter

The Lord has truly risen Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with You the joy of the Gospel. Everyone, no one except, can experience that joy by opening their hearts to the healing power of God’s word. Available every day.   OpeningMeer lezen over “Seventh sunday of Easter”