http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – H. Blasius, b. en mrt – H. Ansgarius, b.

  H. Blasius is de beschermheilige van hen die lijden aan keelaandoeningen. Overleden vermoedelijk circa 316 . Hij zou Bisschop geweest zijn van de Armeense stad Sebaste.   H. Ansgarius was Apostel van het Noorden. Richtte de eerste kerk in Zweden op en de eerste school in Denemarken.Patroonheilige van ScandinaviëLeefde van 801-865.   UITNODIGING MagMeer lezen over “Vrijdag – H. Blasius, b. en mrt – H. Ansgarius, b.”

Friday – St Blasius, b. and Mar. – Saint Ansgarius, b.

  H. Blasius is the patron saint of those suffering from throat disorders.Died probably circa 316 . He is said to have been Bishop of the Armenian city of Sebaste. Apostle of the North.Founded the first church in Sweden and the first school in Denmark.Patron saint of Scandinavia.Lived from 801-865. Invitation May I hereby drawMeer lezen over “Friday – St Blasius, b. and Mar. – Saint Ansgarius, b.”

Donderdag – Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)

  Na de geboorte van elk joods kind gaat de moeder naar de tempel om zich te reinigen en het kind op te dragen voor de Heer. Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemandMeer lezen over “Donderdag – Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)”

Thursday – Commission of the Lord (Candlemas)

After the birth of every Jewish child, the mother goes to the temple to cleanse herself and dedicate the child to the Lord. Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one excepted, can experienceMeer lezen over “Thursday – Commission of the Lord (Candlemas)”

Woensdag in de vierde week door het jaar

Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Iedere dag beschikbaar. Overweging Ook de Apocalyps heeft ditMeer lezen over “Woensdag in de vierde week door het jaar”

Wednesday in the fourth week through the year

Invitation May I hereby call your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one excepted, can experience that joy by opening his heart to the healing effect of God’s word. Available every day Consideration The Apocalypse also has this wordMeer lezen over “Wednesday in the fourth week through the year”

Dinsdag – H. Johannes Bosco, pr.

  Italiaans priester en pedagoog Geboren 16/8/1815 en gestorven 31/1/1888 Heilig verklaard op 1/4/1934 Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor deMeer lezen over “Dinsdag – H. Johannes Bosco, pr.”

Tuesday – Saint John Bosco

  Italian priest and educator Born 16/8/1815 and died 31/1/1888 Canonised on 1/4/1934 Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. of the Gospel. Everyone, no one excepted, can experience that joy by opening their hearts toMeer lezen over “Tuesday – Saint John Bosco”

Maandag – H. Mutien-Marie Wiaux, klg.

Biddende Broeder van de Christelijke Scholen Geboren 20/3/1841 Gestorven 30/1/1917 Heilig verklaard 10/12/1989 Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezendeMeer lezen over “Maandag – H. Mutien-Marie Wiaux, klg.”

Monday – H. Mutien-Marie Wiaux, clgm.

Praying Brother of the Christian SchoolsBorn 20/3/1841 Died 30/1/1917Canonised 10/12/1989 Invitation May I hereby call your attention tothe daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.Everyone, no one excepted,can experience that joy by opening his heartto the healing effect of God’s word. Available every morning fromMeer lezen over “Monday – H. Mutien-Marie Wiaux, clgm.”