http://kerkengeloof.wordpress.com

Thursday – Exaltation of the Cross

Holy Exaltation of the Cross is a feast of the Roman Catholic Church and the Orthodox Church Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one except, can experience this joy by opening his heartMeer lezen over “Thursday – Exaltation of the Cross”

Woensdag – H. Johannes Chrysostomus, b. en krkl.

Was een vooraanstaand herder, leraar en vruchtbaar schrijver. Grootste prediker in de Griekse kerk Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor deMeer lezen over “Woensdag – H. Johannes Chrysostomus, b. en krkl.”

Wednesday – St Johannes Chrysostomus, b. and clgm.

Was a prominent shepherd, teacher, and prolific writer. Greatest preacher in the Greek church Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with You the joy of the Gospel. Everyone, no one except, can experience that joy by opening their hearts to the healingMeer lezen over “Wednesday – St Johannes Chrysostomus, b. and clgm.”

Dinsdag – H. Naam van Maria

Deze vrije gedachtenis werd ingevoerd door Paus Innocentius XI als uiting voor dank. Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezendeMeer lezen over “Dinsdag – H. Naam van Maria”

Tuesday – Holy Name of Mary

This free remembrance was introduced by Pope Innocent XI as an expression of thanks. Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one except, can experience this joy by opening his heart to the healingMeer lezen over “Tuesday – Holy Name of Mary”

Maandag in de drieëntwintigste week

Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Elke dag ter beschikking Overweging In de lezing vanMeer lezen over “Maandag in de drieëntwintigste week”

Monday in the twenty-third week of the year

Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with You the joy of the Gospel. Everyone, no one except, can experience that joy by opening their hearts to the healing power of God’s word. Available every day Considerations In today’s reading, Paul describes God’sMeer lezen over “Monday in the twenty-third week of the year”

Drieëntwintigste zondag door het jaar

Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Elke dag ter beschikking Openingswoord Vandaag zijn wij hierMeer lezen over “Drieëntwintigste zondag door het jaar”

Twentythird sunday of the year

Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with You the joy of the Gospel. Everyone, no one except, can experience that joy by opening their hearts to the healing power of God’s word. Available every day Opening word Today we are here togetherMeer lezen over “Twentythird sunday of the year”

Zaterdag – H. Petrus Claver, pr – O.L. – Vrouw op zaterdag

Was een Spaanse Jezuïet.  Werd in 1888 heilig verklaard Patroonheilige van Colombia Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werkingMeer lezen over “Zaterdag – H. Petrus Claver, pr – O.L. – Vrouw op zaterdag”