http://kerkengeloof.wordpress.com

Vierde zondag door het jaar

Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking   OpeningswoordMeer lezen over “Vierde zondag door het jaar”

Fourth Sunday through the year

Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with You the joy of the Gospel. Everyone, no one excepted, can experience that joy by opening their hearts to the healing power of God’s word. Available every morning from 7 a.m. Opening word Our faithMeer lezen over “Fourth Sunday through the year”

Zaterdag – H. Thomas van Aquino, pr. en krkl.

Geboren ca. 1225 Overleden 7 Maart 1274 Italiaanse philosoof en theoloog Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking vanMeer lezen over “Zaterdag – H. Thomas van Aquino, pr. en krkl.”

Saturday – St Thomas Aquinas, pr. and clgm.

Born c. 1225 Died 7 March 1274 Italian philosopher and theologian Invitation May I hereby call your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one excepted, can experience that joy by opening his heart to the healing effect of God’sMeer lezen over “Saturday – St Thomas Aquinas, pr. and clgm.”

Vrijdag – H. Angela Merici, mgd.

Italiaanse katholieke religieuze Geboren 21/3/1470, 1474 of1475 Overleden 27/1/1540 Brescia.  Stichteres Ursulinen Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werkingMeer lezen over “Vrijdag – H. Angela Merici, mgd.”

Friday H. Angela Merici, virg.

Italian Catholic religious Born 21/3/1470, 1474 or1475 Died 27/1/1540 Brescia.    Foundress Ursulines Invitation May I hereby call your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one excepted, can experience that joy by opening his heart to the healing effectMeer lezen over “Friday H. Angela Merici, virg.”

Donderdag – HH. Timoteüs en Titus, bb.

  H. Timoteüs was bisschop van EfezeHij was een helper van Apostel PaulusHij stierf de marteldood in 97 H. Titus was een leerling en steun voor de Apostel Paulus. Overleden in 105 op KretaHij was ook bisschop van Kreta   Uitnodiging Mag ik hierbij uw aandacht vragen voorde dagelijkse lezing van het Evangelie? Deze uitnodigingMeer lezen over “Donderdag – HH. Timoteüs en Titus, bb.”

Thunderday – HH. Timothy and Titus, bb.

  H. Timothy was bishop of EphesusHe died a martyr’s death in 97 H. Titus was a disciple and supporter of the Apostle Paul. Died in 105 on CreteHe was also bishop of Kreta   Invitation May I hereby call your attention tothe daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with youMeer lezen over “Thunderday – HH. Timothy and Titus, bb.”

Woensdag – Bekering van de H. Apostel Paulus

Onderweg naar Damascus werd Paulus door God getroffen, hij viel van zijn paard en kon niets meer zien Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart openMeer lezen over “Woensdag – Bekering van de H. Apostel Paulus”

Wednesday – Conversion of the Holy Apostle Paul

                           On his way to Damascus, Paul was struck by God; he fell off his horse and could no longer see anything Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with youMeer lezen over “Wednesday – Conversion of the Holy Apostle Paul”