http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag – Maria Bezoek

Onmiddellijk na de boodschap van de Engel Gabriël gaat Maria naar haar nicht Elisabeth Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor deMeer lezen over “Woensdag – Maria Bezoek”

Wednesday – Mary Visit

Immediately after the Angel Gabriel’s message, Mary goes to her cousin Elisabeth Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one except, can experience this joy by opening their hearts to the healing effect ofMeer lezen over “Wednesday – Mary Visit”

Dinsdag in de achtste week door het jaar

  Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Elke dag ter beschikking   Overweging Een huis,Meer lezen over “Dinsdag in de achtste week door het jaar”

Tuesday in the eighth week of the year

Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one except, can experience this joy by opening his heart  to the healing effect of God’s word. Available every day Consideration A house, brothers, sisters, a father,Meer lezen over “Tuesday in the eighth week of the year”

Maandag – H. Maagd Maria, Moeder van de Kerk

De H. Maagd is de Moeder van de Kerk, omdat zij Christus, het Hoofd van de Kerk heeft voortgebracht. Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hartMeer lezen over “Maandag – H. Maagd Maria, Moeder van de Kerk”

Monday – Blessed Virgin Mary, Mother of the Church

The Blessed Virgin is the Mother of the Church because she brought forth Christ, the Head of the Church. Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one except, can experience this joy by openingMeer lezen over “Monday – Blessed Virgin Mary, Mother of the Church”

Pinksteren

Met Pinksteren herdenken we het neerdalen of uitstorten van de Heilige Geest op aarde. Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor deMeer lezen over “Pinksteren”

Zaterdag – H. Augustinus van Canterbury, b.

Benedictijner monnik. Geboren in de zesde eeuw en overleden in 604. Stichter van de Kerk in Engeland   Uitnodiging Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor het dagelijks lezen van het Evangelie? Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart openMeer lezen over “Zaterdag – H. Augustinus van Canterbury, b.”

Saturday – St Augustine of Canterbury

Benedictine monk. Born in the sixth century and died in 604. Founder of the Church in England   Invitation May I hereby draw your attention to the daily reading of the Gospel? This invitation wants to share with you the joy of the Gospel. Everyone, no one except, can experience that joy by opening theirMeer lezen over “Saturday – St Augustine of Canterbury”