http://kerkengeloof.wordpress.com

Kerkwijdingsfeest 193

Viering als herinnering aan het moment waarop een kerk in gebruik is genomen

Viering als herinnering aan het moment waarop een kerk in gebruik is genomen

Geef een reactie