http://kerkengeloof.wordpress.com

‘Nu is er in Jeruzalem bij de Schaapspoort een badinrichting, in het Hebreeuws Bezeta geheten met vijf zuilengangen’ (Johannes 5:2)

Het bad van Bezeta lag niet ver van de tempelvoorhof,maar buiten de stadsmuren. Dicht bij het bad staat de kerk van St.-Anna, door de kruisvaarders gebouwd op een plaats waar zich volgens de overlevering het huis bevond van Joachim en Anna, de ouders van Maria.

Het water werd geacht genezende kracht te bezitten, waardoor het omgeven was door een menigte zieken.

Hier genas Jezus een gebrekkige met de woorden; ‘Sta op, neem je bed op en loop’ (Johannes 5:8).

Enkele Farizeeën zagen de genezende zijn bed dragen en stelden vragen aan Jezus; het was namelijk sabbat. Jezus antwoordde hun; Tot op de dag van vandaag is mijn Vader voortdurend aan het werk en houd ook Ik niet op met werken’ (Johannes 5:17).

Een van de weinige plaatsen in Jeruzalem waarvan met absolute zekerheid kan gesteld worden dat Jezus er werkelijk gestaan heeft, omdat er maar één zo’n inrichting met 5 zuilengangen bestond.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: