http://kerkengeloof.wordpress.com

‘De mensen die Hem omstuwden, jubelden: Hosanna Zoon van David… Hosanna…!(Matteüs 21:9)

Jezus reed vanuit het dorp Betfage op een ezel een triomfale ontvangst in Jeruzalem tegemoet. Dit voorval uit het evangelie wordt ieder jaar herdacht door de processie op Palmzondag van de Latijnse Kerk. Het evangelieverhaal is hier weergegeven op een fresco in het kerkje van Betfage.

‘En toen Hij naderbij kwam, liet Hij zijn blik over de stad gaan en weende over haar’ (Lucas 19:41). De herinnering aan de plek waar Jezus weeklaagde over Jeruzalem, dat spoedig verwoest zou worden, wordt levend gehouden in het heiligdom ‘Dominus Flevit'(‘De Heer Weende’).

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: