http://kerkengeloof.wordpress.com

‘Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp van Maria en haar zuster Marta’ (Johannes 11:1)

Witgesluierde nonnen bezoeken hier de Kerk van Lazarus in Betanië. Jezus bracht vele bezoeken aan het nabij Jeruzalem gelegen Betanië. Hier wekte Hij zijn vriend Lazarus, die al een paar dagen dood was, weer tot leven.

De trap die naar het graf van Lazarus voert. Het graf is uitgehakt in de rotshelling.

De onderste helft van de Kerk van Lazarus in Betanië houdt de herinnering levend aan de in zijn grot liggende Lazarus en aan Jezus’ belofte: ‘Ik ben de verrijzenis en het leven’.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: