http://kerkengeloof.wordpress.com

‘Wee u, Chorazin; wee u, Betsaïda! Tyrus en Sidon zouden reeds lang, in zak en as, zich bekeerd hebben, indien bij hen de wonderen waren gebeurd, die bij u hebben plaatsgevonden’ (Matteüs 11:21)

Sommige steden aan de oever van het meer van Galilea, zoals Chorazin en Betsaida, weigerden de leer van Jezus te aanvaarden en werden door hem vervloekt.

Hier ziet men ruines van de oude synagoge van Chorazin.

‘Hij zag een vijgeboom langs de weg staan…maar vond er niets dan bladeren aan. Daarop sprak Hij tot de boom: In eeuwigheid zult gij geen vrucht meer dragen’ (Matteüs 21:19).

In de omgeving van Betanië verrichtte Jezus nog een van zijn wonderen. Hij vervloekte een in volle lentebloei staande vijgeboom, en al de bladeren verdorden.

De vijgeboom is in Israël de enige boom die zijn bladeren verliest, maar in de lente in één nacht weer volop in blad staat. Daarom is de vijgeboom in de Schrift het symbool geworden van het nieuwe frisse leven. Wij moeten dus moed houden, de slechte tijden gaan voorbij.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: