http://kerkengeloof.wordpress.com

‘Hij sprak tot hen: Wanneer ge bidt, zegt dan: Vader, Uw naam worde geheiligd, Uw Rijk kome’ (Lucas 11:2).

Op de Olijfberg onderwees Jezus zijn discipelen vele dingen, waaronder het Onzevader. Ter herinnering aan zijn rol van leraar werden de kerk en het klooster van het “Pater Noster” gebouwd. In de kloostergang is het gebed in 100 talen weergegeven in majolica-tabletten.

Hier ziet U de Nederlandse versie met onze gids.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: