http://kerkengeloof.wordpress.com

… en legde het (lichaam) in zijn graf dat hij pas in de rots had laten uithouwen…(Matteüs27:60)

Jozef van Arimatéa en Nikodémus voerden de begrafenis uit. Zij wikkelden het lichaam onder toevoeging van geurige kruiden in schone linnen doeken en legden het in de rotsen uitgehakt graf.

Het Heilige graf, waarvan volgens overlevering wordt aangenomen als toebehorend aan Jezus, bevat de ruimte waar hij ter ruste werd gelegd. Het grafgewelf bestaat uit twee ruimten, verbonden door een bijzonder lage deur. De overledene werd in het binnenvertrek begraven.De eerste en grotere ruimte was de plaats waar de treurenden bijeen konden komen en welke nu de Kapel van de Engel wordt genoemd. De lage deur leidt naar de grafkamer.

 

Ingang tot de grafkamer. Er zijn dagelijks drie Orthodoxe priesters aangesteld om de stroom van bezoekers in goede banen te leiden. De belangrijkste priester komt net naar buiten uit de grafkamer en een volgende bezoekster mag even naar binnen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: