http://kerkengeloof.wordpress.com

‘De engel sprak de vrouwen aan en zei…Hij is niet hier, Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft…'(Matteüs 28: 5-6)

Op de morgen van eerste Paasdag was het graf van Jezus leeg. Dit was een onweerlegbaar feit en zijn vijanden bestreden het niet. Zij verspreidden het gerucht dat de discipelen het lichaam gedurende de nacht, terwijl de wachters sliepen, hadden gestolen (Matteus 28:11-15). Maar dat was niet de werkelijke verklaring. God onthulde de vrouwen de waarheid bij monde van een engel:’Schrikt niet. Gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruisigd is. Hij is verrezen, Hij is niet hier’ (Marcus 16:6).

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: