http://kerkengeloof.wordpress.com

Paulus en Barnabas in Ikonium. (Hand. 14)

Ook in Ikonium bezochten ze de synagoge van de Joden, en ook daar werd er een groot aantal mensen, Joden zowel als Grieken, door hun verkondiging tot geloof gebracht. Maar er waren ook Joden die niets van hun boodschap wilden weten, en deze deden hun best om bij de heidenen een vijandige stemming jegens de gelovigen te kweken. Paulus en Barnabas bleven geruime tijd in de stad en spraken vrijmoedig over Gods woord, vol vertrouwen in de Heer, die de verkondiging van zijn genade kracht bijzette door hen tekenen en wonderen te laten verrichten. Er ontstond echter verdeeldheid onder de inwoners van de stad, van wie sommigen partij kozen voor de Joden en anderen voor de apostelen. Toen Paulus en Barnabas merkten dat heidenen en Joden samen met hun leiders op het punt stonden om geweld te gebruiken en hen wilden stenigen, vluchtten ze naar een ander deel van Lykaonië, waar ze onder meer in de steden Lystra en Derbe het evangelie verkondigden.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: