http://kerkengeloof.wordpress.com

Zevende week van Pasen Zaterdag H. Johannes I, paus en mrt.

Eerste Lezing                                         Hand. 28, 16-20.30-31

Paulus bleef te Rome en predikte er het Rijk Gods.

Uit de Handelingen van de Apostelen
.

Na aankomst in Rome kreeg Paulus verlof
op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte.
Drie dagen later ontbood hij de voornaamste Joden bij zich.
Toen zij bijeengekomen waren, zei hij tot hen:
“Mannen broeders,
ofschoon ik niets gedaan heb tegen ons volk
of tegen de voorvaderlijke gebruiken,
ben ik vanuit Jeruzalem
als gevangene uitgeleverd aan de Romeinen.
“Dezen wilden mij na verhoor in vrijheid stellen
omdat ik niets had bedreven waarop de doodstraf stond.
“Maar omdat de Joden zich hiertegen verzetten
zag ik me gedwongen mij op de keizer te beroepen,
dit echter niet
als had ik enige klacht in te brengen tegen mijn volk.
“Dat is dus de reden
waarom ik verzocht u te mogen zien en u toe te spreken.
“Het is om de verwachting van Israël
dat ik deze ketenen draag.”

Twee volle jaren vertoefde Paulus daar in een eigen huurwoning
en ontving allen die bij hem kwamen.
Hij predikte het Rijk Gods
en gaf onderricht in de leer over de Heer Jezus Christus
in alle vrijmoedigheid
zonder enige belemmering.

Tussenzang                                                  Ps. 11(10), 5, 6, 8

God is rechtvaardig, het recht is Hem lief,
gerechten zullen Hem zien.
Alleluia

De heer in zijn heilige tempel,
de Heer, Hij troont in de hemel.
Zijn ogen zien op ons neer,
zijn blikken doorvorsen de mensen.

Goeden en slechten doorziet Hij,
Hij haat wie het onrecht bemint.
Want God is rechtvaardig, het recht is Hem lief,
gerechten zullen Hem zien.

Alleluia                                                   Joh. 16, 7 en 13

Alleluia.
De Geest der waarheid zal Ik tot u zenden, zegt de Heer,
en Hij zal u tot de volle waarheid brengen.
Alleluia.

Evangelie                                             Joh.  21, 20-25

Dit is de leerling die dit geschreven heeft, en zijn getuigenis is waar.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
.

In die tijd,
toen Petrus zich omkeerde, zag hij,
dat de leerling van wie Jezus veel hield, hem volgde;
dezelfde die ook bij de maaltijd tegen Jezus’ borst had geleund
en had gezegd:
Heer, wie is het die U zal overleveren?
Toen Petrus hem nu zag, vroeg hij aan Jezus:
“Wat dan met hem?”
Waarop Jezus hem zei:
“Als Ik hem wil laten blijven tot Ik kom,
is dat uw zaak?
“Gij moet Mij volgen!”
Zo ontstond onder de broeders het gerucht
dat die leerling niet zou sterven.
Doch Jezus had hem niet gezegd dat hij niet zou sterven,
maar:
Als Ik hem wil laten blijven tot Ik kom,
is dat uw zaak?

Dit is de leerling
die van deze dingen getuigt en dit geschreven heeft,
en wij weten dat zijn getuigenis waar is.
Er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft.
Maar als ze een voor een beschreven worden,
dan zou naar mijn mening zelfs de hele wereld
te klein zijn voor de boeken die men dan zou moeten schrijven.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: