http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag Tweeëntwintigste week door het jaar

EERSTE LEZING                                  Kol. 1, 21-23
Thans heeft God u met zich verzoend ;
Hij wil dat gij als heilige mensen,
zonder smet of blaam voor Hem zult verschijnen.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

Broeders en zusters,

Ook gij waart eertijds van God vervreemd
en Hem vijandig gezind
en uw daden waren slecht.
Maar thans heeft God u met zich verzoend
in Christus’ sterfelijk lichaam,
door zijn dood,
want Hij wil dat gij als heilige mensen,
zonder smet of blaam,
voor Hem zult verschijnen.
Maar dan moet gij ook vast en onwrikbaar blijven in het geloof
en u niet laten afbrengen van de hoop
die u in het evangelie is aangezegd.
Dit is de boodschap
die aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is
en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden.

TUSSENZANG                                         Ps.  54(53), 3-4, 6, 8

God is het, die mij helpt.

God, sta mij bij met uw Naam,
kom voor mij op met uw macht.
Luister, o God, naar mijn bede,
hoor wat mijn mond U zegt.

God is het, die mij helpt,
de Heer die mijn leven bewaart.
Offeren zal ik U van harte,
prijzen, o Heer, uw weldadige Naam.

ALLELUIA                                     Ps. 119(118), 88

Alleluia.
Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.
Alleluia.

EVANGELIE                                          Lc. 6, 1-5
Waarom doet ge iets dat op sabbat niet mag?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
.

Eens ging Hij op een sabbat door korenvelden
en om te eten plukten zijn leerlingen aren
die ze met hun handen uitwreven.
Sommige Farizeeën vroegen:
“Waarom doet ge iets dat op sabbat niet mag?”
Jezus gaf hun ten antwoord:
“Hebt ge dan niet gelezen wat David deed
toen hij en zijn metgezellen honger kregen?’
Hoe hij het huis van God binnenging,
de toonbroden nam en opat
en er ook van gaf aan zijn metgezellen,
terwijl toch alleen de priesters daarvan mogen eten?”
En hij voegde er aan toe:
“De Mensenzoon is Heer van de sabbat.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: