http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag H. Birgitta, klg.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
De schriftlezingen van vandaag sluiten goed aan bij de geloofservaring van de H. Birgitta. Enerzijds spreekt het evangelie over de hechte verbondenheid tussen Jezus en zijn leerlingen: los van de wijnstok kunnen de ranken geen vruchten voortbrengen. Anderzijds heeft deze eenheid met Jezus betrekking op heel zijn paasmysterie. Leerling van Jezus zijn betekent: dankbaar zijn voor de liefde waarmee de Heer zich heeft overgeleverd voor ons, en bereid zijn om samen met Hem het kruis te dragen.

TWEEDE LEZING                                                         Gal. 2, 19-20
Ik leef niet meer,
Christus leeft in mij.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,

Ik ben dood voor de wet;
door de wet ben ik gestorven
om te leven voor God.
Met Christus ben ik gekruisigd.
Ik leef niet meer,
Christus leeft in mij.
Dit sterfelijk bestaan is voor mij nog slechts
leven in het geloof in Gods Zoon,
die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgeleverd.

EVANGELIE                                                         Joh. 15, 1-8
Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem, die draagt veel vrucht.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Ik ben de ware wijnstok
en mijn Vader is de wijnbouwer.
“Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt,
snijdt Hij af;
en elke die wel vrucht draagt,
zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen.
“Gij zijt al rein
dank zij het woord dat Ik tot u gesproken heb.
“Blijft in Mij,
dan blijf Ik in u.
“Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf,
maar alleen als zij blijft aan de wijnstok,
zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij.
“Ik ben de wijnstok, gij de ranken.
“Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem,
die draagt veel vrucht,
want los van Mij kunt gij niets.
“Als iemand niet in Mij blijft
wordt hij weggeworpen als de rank en verdort ;
men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden.
“Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven,
vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen.
“Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt:
dat gij rijke vruchten draagt ;
zo zult gij mijn leerlingen zijn.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: