Maandag in de zeventiende week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven.

Overweging
De afvalligheid van de Israëlieten komt in meerdere tradities voor. Daarom ook plaatst de liturgie psalm 106 als tussenzang. Heel de episode illustreert de wispelturigheid van het menselijk hart en de onbetrouwbaarheid van de mens. De bemiddelende rol van Mozes wordt in dit verhaal sterk in het licht gesteld. Zijn gezag wordt steeds maar groter als woordvoerder van de Heer zelf. Men mag deze episode wel zien als voorbode van de ononderbroken afvalligheid van het volk van Israël doorheen de lange geschiedenis van het Oude Testament.

EERSTE LEZING                    Ex. 12, 15-24.30-34

Het volk heeft zwaar tegen U gezondigd
door een god van goud te maken.

Uit het boek Exodus

In die dagen begaf Mozes zich op weg en daalde de berg af.
Hij had de twee platen
met de tekst van het verbond bij zich,
de platen die aan beide kanten beschreven waren ;
ze waren aan twee kanten beschreven,
aan de voorkant, maar ook aan de achterkant.
De platen waren Gods eigen werk,
het schrift was gods eigen schrift ;
Hij had er het zelf ingegrift.
Toen Jozua het gejoel in het kamp hoorde zei hij tot Mozes :
“Dat lijkt wel het rumoer van een veldslag in het kamp.”
Hij antwoordde :
“Het zijn geen juichkreten van overwinnaars,
en het is ook geen gejammer van overwonnenen,
ze zijn aan het zingen.”
Toen Mozes dichter bij het kamp kwam
zag hij het stierebeeld en het gedans.
Hij werd razend en smeet de platen
tegen de voet van de berg aan stukken.
Toen greep hij het beeld dat zij gemaakt hadden,
gooide het in het vuur, verpulverde het,
strooide de as in het water
en liet dat de Israëlieten drinken.
Toen vroeg Mozes aan Aäron :
“Wat heeft het volk toch met je gedaan,
dat je het tot zo’n zware zonde hebt laten komen ?”
Aäron gaf ten antwoord :
“Mijn heer moet niet kwaad zijn.
“U weet zelf hoe dit volk tot kwaad geneigd is.
“Ze vroegen mij :
Maak een god die voor ons uittrekt.
Want die Mozes, de man die ons uit Egypte heeft geleid,
we weten niet wat er met hem aan de hand is.
“Ik antwoordde :
Laat iedereen die goud draagt dit afdoen.
“Toen brachten ze mij het goud,
ik wierp het in het vuur
en zo zijn we aan dit stierebeeld gekomen.”
De volgende dag zei Mozes tot het volk :
“Gij hebt zwaar gezondigd.
“Maar ik zal weer de berg opgaan, naar de Heer.
“Misschien kan ik verzoening bewerken voor uw zonden.”
Mozes ging weer naar de Heer en sprak :
“Helaas, dit volk heeft zwaar tegen U gezondigd
door een god van goud te maken.
“Kunt Gij hun toch geen vergiffenis schenken ?
“Als dat niet gaat, schrap mij dan
uit het boek dat Gij hebt geschreven.”
De Heer antwoordde Mozes :
“Ik schrap uit mijn boek alleen wie tegen Mij zondigt.
“Breng het volk maar naar de plaats die Ik u heb aangewezen.
“Mijn engel zal voor u uitgaan.
“Maar de dag van vergelding komt
en dan zal Ik hen hun zonden vergelden.”

TUSSENZANG                Ps. 106(105), 19-20, 21-22, 23

Verheerlijkt de Heer, omdat Hij ons weldoet.
of : Alleluia.

Het volk maakte een heilig kalf bij de Horeb
en wierp zich neer voor een gietsel van goud.
Hun Glorie ruilden zij tegen een afgod,
het beeld van een grasetend rund.

Zij waren vergeten dat God hen gered had,
Hij die in Egypte zijn macht had getoond ;
die wonderdaden verricht had in Cham
en bij de Rietzee verbazende dingen.

Hij dacht er al aan hen los te laten
toen Mozes, zijn vriend, tussenbeide kwam.
Die pleitte voor hen om hen niet te verdelgen
en wendde Gods toorn van hen af.

ALLELUIA                    Ps. 145(144), 13cd

Alleluia.
Waarachtig is God in al zijn woorden
en heilig in al wat Hij doet.
Alleluia.

EVANGELIE                 Mt. 13, 31-35

Het mosterdzaadje wordt een boom,
zodat de vogels in zijn takken komen nestelen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd hield Jezus de menigte deze gelijkenis voor :
“Het Rijk der hemelen
gelijkt op een mosterdzaadje
dat iemand op zijn akker zaaide.
“Weliswaar is dit het allerkleinste zaadje,
maar wanneer het is opgeschoten
is het groter dan de andere tuingewassen ;
het wordt een boom,
zodat de vogels in zijn takken komen nestelen.”
Nog een andere gelijkenis vertelde Hij hun :
“Het Rijk der hemelen
gelijkt op gist, die een vrouw in drie maten bloem verwerkte,
totdat deze in hun geheel gegist waren.”

Dit alles sprak Jezus tot het volk in gelijkenissen
en zonder gelijkenissen leerde Hij hun niets,
opdat in vervulling zou gaan
het door de profeet gesproken woord :
Ik zal mijn mond openen in gelijkenissen,
Ik zal openbaren
wat verborgen is geweest vanaf de grondvesting der wereld.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: