Woensdag – H. Juan Diego Cuauhtlatoatzin

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Jesaja is de profeet van het radicaalste monotheïsme. Hij treedt op in Babylon, het land van de sterrenwichelaars die hemellichamen als goden vereren. Wij  herkennen gedachten uit het boek Job. Met niets is deze God te vergelijken. Hij is boven allen en alles verheven en – het grootste wonder van alle – zo nabij voor wie in nood is. Wat een prachtig antwoord is dan het evangelie. Een gebed dat spontaan uit ons hart komt.

EERSTE LEZING                                          Jes. 40, 25-31

De almachtige Heer verleent kracht aan wie moe is.

Uit de Profeet Jesaja

“Met wie wilt gij Mij vergelijken,
met wie Mij gelijkstellen,” vraagt de Alheilige.
“Richt uw ogen naar boven en kijk eens goed ;
wie heeft dit alles geschapen ?
“Wie laat de hemellichamen voltallig uittrekken,
wie roept ze alle bij naam,
is zo geweldig machtig en sterk
dat er niet één op het appèl ontbreekt ?
“Hoe kunt gij dan zeggen, Jakob,
hoe kunt gij beweren, Israël,
dat uw wegen voor de Heer verborgen zijn,
dat uw recht God zou ontgaan ?
“Weet gij dan niet,
hebt gij dan nooit gehoord,
dat de Heer een eeuwige God is,
en schepper van heel het aardoppervlak,
dat Hij niet moe wordt, geen uitputting kent,
en dat zijn wijsheid ondoorgrondelijk is ?
“Aan wie moe is verleent Hij kracht,
aan wie geen weerstand heeft, schenkt Hij overvloedige energie.
“Jonge mannen kunnen moe worden en uitgeput,
kerels kunnen bezwijken,
maar allen die op de Heer vertrouwen
ontvangen nieuwe kracht,
en slaan hun vleugels uit als adelaars :
zij lopen, maar worden niet moe,
zij rennen, maar raken niet uitgeput !”

TUSSENZANG                                   Ps. 103(102), 1-2, 3-4, 8, 10

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen !
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet !

Hij is het die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen.

De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen,
vergeldt ons niet onze schuld.

ALLELUIA

Alleluia.
De Heer zal verschijnen met kracht,
een licht voor het oog van zijn dienaren.
Alleluia.

EVANGELIE                                                         Mt. 11, 28-30

Komt allen tot Mij die uitgeput zijt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd nam Jezus het woord en sprak :
“Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt,
en ik zal u rust en verlichting schenken.
“Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij :
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart ;
en gij zult rust vinden voor uw zielen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

9. Tegelijkertijd heeft Bartholomeüs opnieuw de aandacht gevestigd op de ethische en spirituele wortels van de problemen betreffende het milieu, die ons uitnodigen niet alleen oplossingen te zoeken in de techniek, maar ook in een verandering van de mens, omdat wij anders alleen maar de symptomen zouden aanpakken. Hij heeft ons voorgehouden van consumptie over te gaan naar offer, van hebzucht naar edelmoedigheid, van verkwisting naar het vermogen samen te delen in een ascese die “leert geven en niet alleen maar eenvoudigweg afzien. Het is een wijze van liefhebben, een langzaam overgaan van wat ik wil, naar hetgeen waaraan de wereld van God behoefte heeft. Het is bevrijding van angst, hebzucht en afhankelijkheid”. Wij christenen zijn bovendien geroepen “de wereld te aanvaarden als een sacrament van gemeenschap, als een wijze van delen met God en de naaste op wereldschaal. Het is onze nederige overtuiging dat het goddelijke en menselijke elkaar ontmoeten in het kleinste detail van het naadloze kleed van Gods schepping, zelfs in het laatste korreltje stof van onze planeet”.

Wordt vervolgd

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: