http://kerkengeloof.wordpress.com

Toen Jezus Jericho naderde, zat er langs de weg een blinde te bedelen…(die begon te roepen Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!) (Lucas 18:35,38)

Jericho, een oord van palmen, gelegen aan de noordzijde van de Dode Zee, wordt als de oudste stad van de wereld beschouwd. Jericho was ook de eerste stad, die door de Israëlieten veroverd werd, toen zij het beloofde land binnen kwamen, na hun 40-jarige zwerftocht door de woestijn. Hier genas Jezus een blinde en bezocht hij het huis van de tollenaar Zacheüs. Hier zijn opgravingen gedaan van 10.000 jaar oude resten.

De roodachtige heuvels, ten zuiden van Jericho, is voor religieus denkende mensen immer een plaats geweest om zich terug te trekken. In Qumran zijn bewijzen gevonden van een in Jezus’ dagen levende ascetische joodse sekte.

Hier zijn in elf grotten de Dode Zee-rollen gevonden. Dit zijn de oudste handschriften van het Oude Testament.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: