http://kerkengeloof.wordpress.com

De brieven van Paulus

De  zeven authentieke brieven van Paulus
•De eerste brief aan de christenen van Tessalonica
•De eerste en de tweede brief aan de christenen in Korinte
•De brief aan de christenen in Galatië
•De brief aan de christenen van Filippi
•De brief aan de christenen van Rome
•De brief aan Filemon
Andere brieven waarvan de authenticiteit niet zeker is
•De brief aan de Efeziërs
•De brief aan de Kolossenzen
•De tweede brief aan de christenen van Tessalonica
•De eerste en de tweede brief aan Timoteüs
•De brief aan Titus
•De brief aan de Hebreeën (auteurschap wordt betwist)
God sprak:’Paulus is het Instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder de volkeren en hij zal lijden omwille van mijn naam’
Hand. 9:15-16

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: