http://kerkengeloof.wordpress.com

Samenvatting van de levensgeschiedenis van Paulus.

De steniging van Stefanus.

De geschiedenis van Paulus begint eigenlijk in Handelingen 7, bij de steniging van Stefanus. Stefanus was door de apostelen aangesteld om de aalmoezen eerlijk te verdelen onder de weduwen. De reden van de steniging was, dat hij in Jeruzalem de hogepriester en de oudsten had beschuldigd van de moord op Jezus. De mannen die de stenen gooiden, legden hun kleren neer bij een jongeman die Saul heette. Saul, was het eens met de moord op Stefanus (Hand. 7:58-8:1). Deze Saul werd later Paulus genoemd.

God heeft Paulus bestemd om zijn Zoon in hem te openbaren , om Jezus aan de heidenen te verkondigen. Hij werd geboren in Tarsus omstr. 10 , kreeg een zeer degelijke theologische opleiding van rabbi Gamaliël. Hij was aanvankelijk actief als Christenvervolger in de ontluikende geloofsgemeenschap na de kruisiging van Jezus. Door visioen bekeerd op weg naar Damascus omstr. 35. Ondernam diverse reizen door Klein-Azië en Griekenland om het evangelie te verkondigen. Hij kwam in conflict met de geloofsgemeenschap in Jeruzalem, die zich aan de wet van Mozes wilde houden. In het jaar 60 heeft Paulus schipbreuk geleden  nabij Malta toen hij op weg was naar Rome om berecht te worden door Nero. Hij is daar ter dood gebracht en begraven rond het jaar 62. Paulus heeft Jezus nooit ontmoet en behoorde niet tot de 12 apostelen. Toch wordt hij algemeen “De Apostel” der apostelen genoemd.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: