http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag HH. Wenceslaus, mrt. HH. Laurentius Ruiz en gez., mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

OVERWEGING

De Schriften zeggen ons vandaag iets zeer actueel: je kan geen Jeruzalem samenstellen, afgemeten aan jouw eigen maatstaven, op je eigen maat. Een samenleving kan niet ‘de ander’ van haarzelf weigeren, in welke betekenis ook. “Jeruzalem moet open blijven, vanwege de vele mensen en dieren die in de stad wonen”. Daar, in die ontmoeting met de anderen, is het dat God bij ons zal komen en bij ons wonen. zelfs ook wanneer de Mensenzoon er overgeleverd wordt in de handen van de mensen – dat is de bevreemdende gedachte die het evangelie er bij legt. Want niemand minder dan God zelf om-geeft de stad met al haar inwoners. En uiteindelijk “zullen vele volken zich bij de heer aansluiten”.

EERSTE  LEZING                                   Zach. 2, 5-9a. 14-15a
Ik kom en Ik zal bij u wonen.

Uit de profeet Zacharias
.

Ik sloeg mijn ogen op en had een visioen:
ik zag een man met een meetsnoer in de hand.
Ik vroeg: “Waar gaat gij heen?”
Hij gaf mij ten antwoord:
“Ik ga Jeruzalem opmeten en kijken,
hoe breed en hoe lang het zal worden.”
Toen ging de engel die met mij sprak, bij mij weg
en een andere engel kwam hem tegemoet.
Deze zei hem:
“Vlug. Zeg aan die jongen daar:
Jeruzalem moet open blijven, niet ommuurd,
vanwege de vele mensen en dieren
die in de stad wonen.”
Ik zelf, zo luidt de godsspraak van de HEER,
zal rondom haar een muur van vuur zijn.
Juich en verheug u,
dochter Sion,
want zie, Ik kom en Ik zal bij u wonen,
luidt de godsspraak van de HEER.
Op die dag zullen vele volken
zich bij de HEER aansluiten.

TUSSENZANG                                             Jer. 31, 10, 11-12ab, 13

De Heer zal ons behoeden
zoals een herder zijn kudde hoedt.

Hij die Israël eens heeft verstrooid
zal het verzamelen, zal het behoeden
zoals een herder zijn kudde hoedt.

Jakob zal worden bevrijd door de Heer,
los uit de greep van hem die het roofde.
Juichend betreden zij Sion weer,
zetten zich neer waar de Heer hen zegent.

Meisjes dansen een vreugdedans
samen met jongens en grijsaards.
Dan breng Ik vreugde in plaats van rouw,
troost en blijdschap na al hun droefheid.

ALLELUIA                                             II Kor. 5, 19

Alleluia.
God was het die in Christus
de wereld met zich verzoende,
en ons gaf Hij de boodschap van de verzoening mee.
Alleluia.

EVANGELIE                                            Lc. 9, 43b-45
De Mensenzoon zal worden overgeleverd.
De leerlingen schrokken ervoor terug
Hem hierover te ondervragen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
.

In die tijd
terwijl iedereen zich verbaasde over alles wat Jezus deed,
sprak Hij tot zijn leerlingen:
“Hebt een open oor voor wat Ik u zeg.
De Mensenzoon zal worden overgeleverd
in de handen der mensen.”
Ofschoon zij die woorden niet begrepen
– ze bleven voor hen omsluierd,
zodat zij het niet konden vatten –
schrokken zij ervoor terug Hem hierover te ondervragen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d