Dinsdag – H. Lodewijk – H. Jozef Calasanz, pr.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Jezus opende in zijn tijd nieuwe horizonten. Dat doet Hij ook voor ons, vandaag. Hij dwingt ons de ramen te openen. Vaak denken we dat alleen in onze moderne samenleving en de Kerk van vandaag waarden en tradities in vraag gesteld worden. Het evangelie van vandaag toont hoe groot de tegenstellingen waren tussen hen die de letter van de wet voorop stelden en degenen die Jezus’ boodschap concreet wilden maken in hun leven. Wanneer ervaar ik deze spanning zelf? Hoe sterk weegt die op mijn levenswijze?

EERSTE LEZING        2 Tess. 2, 1-3a. 14-17

Houdt u aan de overleveringen waarin gij door ons zijt onderwezen.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,

Wij moeten u verzoeken
in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus
en onze hereniging met Hem
niet zo gauw uw bezinning te verliezen,
en u niet te laten opschrikken
door profetieën, uitspraken of brieven
die van ons afkomstig zouden zijn, en die beweren
dat de dag van de Heer is aangebroken.
Laat u door niemand iets wijsmaken !
God heeft u geroepen
door onze verkondiging van het evangelie,
opdat gij
de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus zoudt verwerven.
Dus, broeders en zusters,
staat vast en houdt u aan de overleveringen
waarin gij door ons zijt onderwezen,
hetzij mondeling hetzij schriftelijk.
Moge de Heer Jezus Christus zelf,
moge God, onze Vader
die ons zijn liefde heeft betoond, en ons in zijn genade
eeuwige troost en blijde hoop heeft geschonken,
uw harten bemoedigen
en sterken met alle goeds, in woord en daad.

TUSSENZANG    Ps. 96(95), 10, 11-12,13

Rechtvaardig zal de Heer de wereld regeren.

Zegt tot elkander : de Heer regeert !
Onwrikbaar heeft Hij de aarde geschapen,
de volken bestuurt Hij met billijkheid.

Dan straalt de hemel en jubelt de aarde,
de zee neuriet mee met al wat daar leeft ;
de velden zwaaien met al hun gewassen,
de woudreuzen buigen hun kruin.

Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt,
Hij komt als koning der aarde.
Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren,
de volkeren eerlijk en trouw.

ALLELUIA        Mt. 4, 4b

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.
Alleluia.

EVANGELIE     Mt. 23, 23-26

Het ene moet men doen en het andere niet nalaten.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd sprak Jezus :
“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars !
“Gij betaalt wel tienden van munt, anijs en komijn,
maar het gewichtigste van de Wet :
rechtvaardigheid, barmhartigheid en trouw
verwaarloost ge.
“Het ene moet men doen en het andere niet nalaten.
“Blinde leiders, die de mug uitzift en de
kameel doorslikt !
“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars !
“De buitenkant van beker en schotel maakt ge schoon,
maar van binnen zijn ze gevuld met roof en genotzucht.
“Blinde Farizeeën, reinigt eerst de beker van binnen,
dan wordt de buitenkant van zelf rein.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

150. Gegeven de onderlinge relatie tussen stedelijke ruimte en menselijk gedrag hebben zij die gebouwen, wijken, openbare ruimten en steden ontwerpen, behoefte aan de bijdrage van verschillende disciplines die het mogelijk maken de processen, de symboliek en de gedragingen van de mensen te begrijpen. Het zoeken naar schoonheid in het ontwerp is niet voldoende, omdat het dienen van een ander type schoonheid meer waarde heeft: de kwaliteit van leven van de mensen, hun harmonie met de omgeving, ontmoeting en wederzijdse hulp. Ook hierom is het zo belangrijk dat de visie van de betrokken bevolking altijd bijdraagt aan de analyse van de stadsplanning.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: