Zestiende zondag door het jaar

Inleiding Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te gevenMeer lezen over “Zestiende zondag door het jaar”

Zaterdag in de vijftiende week door het jaar

  Inleiding Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord teMeer lezen over “Zaterdag in de vijftiende week door het jaar”

Woensdag O.-L.-Vrouw van de berg Karmel

Inleiding Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord. Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te gevenMeer lezen over “Woensdag O.-L.-Vrouw van de berg Karmel”

Dinsdag H. Bonaventura, b. en krkl.

Overweging Jesaja is de profeet die naar de koning toe stapt (cfr. Nathan, Elia, Eliza). Blijkbaar is zijn toegang tot het hof vanzelfsprekend. Hij is goed op de hoogte van de internationale politieke situatie. Damascus en Samaria worden bestuurd door aardse koningen, maar het hoofd van het rijk van Juda is God zelf, en inMeer lezen over “Dinsdag H. Bonaventura, b. en krkl.”

Vijftiende zondag door het jaar

Openingswoord Het woord van de Heer is een woord dat in beweging zet, dat vernieuwt en aanvuurt. Het roept op om uit de eigen beslotenheid te treden, om op te bouwen en te helen, om heil te brengen aan de mensheid. Wanneer wij naar Gods stem in ons hart luisteren, ontdekken wij hoe het onzeMeer lezen over “Vijftiende zondag door het jaar”

Vrijdag H. Benedictus, abt,

Overweging “Wij willen dus een levensschool oprichten voor de dienst van de Heer. Niets wat hard is, of zwaar valt, willen wij je opleggen. Maar mocht, ter verbetering van ondeugden en tot behoud van de liefde, iets strenger uitvallen, verlaat dan niet meteen de weg van het heil en het nauwe pad van ieder begin.Meer lezen over “Vrijdag H. Benedictus, abt,”

Donderdag H. Maria Amandina, mgd, en gezellen, mrt.

Overweging Hosea klaagt afgodendienst aan en vergelijkt die met echtbreuk, van Israël tegenover God. Toch is hij de profeet van Gods trouwe liefde. Zijn liefde versaagt nooit. Hij wacht op de terugkeer. Hij is God en geen mens. Zijn liefde is groter dan elke ontrouw. Deze bladzijde spreekt van een tedere liefde die nooit wijkt.Meer lezen over “Donderdag H. Maria Amandina, mgd, en gezellen, mrt.”

Woensdag H. Martelaren van Gorcum

Overweging Het evangelie werd niet geschreven om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Christus heeft aan iedereen de opdracht gegeven zijn boodschap te verkondigen, het kwade te bestrijden en het goede te doen. Niemand moet zich van die taak ontslagen weten omdat hij te klein of te ongeletterd of te weinig spraakzaam of te verlegen is. JezusMeer lezen over “Woensdag H. Martelaren van Gorcum”

Maandag Kerkwijdingsfeest van de kathedraal

Openingswoord De heilsgeschiedenis leert ons dat God de mens roept als een volk waarmee Hij een verbond wil sluiten. In onze geloofsgemeenschap brengen we dat tot uitdrukking door onze verbondenheid met onze bisschop en ons bisdom. Het jaarlijkse kerkwijdingsfeest van onze kathedraal is een gelegenheid om ons over ons kerk-zijn te bezinnen en te biddenMeer lezen over “Maandag Kerkwijdingsfeest van de kathedraal”

Veertiende zondag door het jaar

Openingswoord Wij horen vandaag hoe Jezus bidt. Hij is vol van lof en dank voor de Vader. Want er zijn eenvoudige mensen die begrijpen waar het evangelie over gaat. Eenvoudige mensen staan open voor de boodschap die Jezus brengt. Ze zijn gevoelig voor Gods barmhartigheid. Laat dit dan de uitnodiging zijn vandaag: dat wij onsMeer lezen over “Veertiende zondag door het jaar”